Avlivningen

Vi erbjuder en professionell hantering av djuret utfört av en veterinär med fokus på just detta djur och dess ägare.

Vi är ensamma om att erbjuda den bästa metoden för avlivning av häst: bedövning med bult och avlivning med injektion – inga blodpölar.

 

När det är dags

Det är alltid jobbigt när djuren inte mår bra.

Vid akuta fall är man inte förberedd och tvingas att snabbt fatta ett beslut för att djuret inte ska lida.

Långsamt framskridande sjukdomar eller ålder är svåra på ett annat sätt. Det finns risk för att djuret får gå för länge. Beslutet är jobbigt att ta och hästen är inte så mycket sämre idag än den var igår. Detta sätt att tänka fungerar ett tag, men det blir snabbt månader. Risken är att det utvecklas till ett långvarigt lidande för hästen.

Det är nyttigt att tala med någon annan om hästen och komma ihåg att ta upp hästens situation. Vad är bäst för hästen?

Tala med en veterinär om du känner dig osäker. Denne kan hjälpa dig med att undersöka hästen och ge ett utlåtande om hästens framtid.

Kontrollera med försäkringsbolaget om hästen är försäkrad.

Det är den som har hästen i sin vård som är ansvarig för att djuret inte far illa men det är hästägaren som måste fatta beslut om avlivning såvida inte annat nämns i avtal.

Är slakt ett alternativ?

Ekonomiskt är det betungande att avliva och omhänderta en häst hemma. Se till att det finns undanlagt resurser för detta i god tid.

Fatta ett tydligt beslut och motivera för dig själv varför du fattat det.

ViVet AB har fokus på ditt djur och hanterar det enligt dina önskemål.

Det går till enligt nedan:

Djurägaren beställer avlivning eller hämtning av redan dött djur. 

Se gärna ut en bra plats där vi kan arbeta och där vi lätt kan lasta. När vi kommer hjälps vi åt med hästen. Vid behov får hästen lugnande medel innan avlivningen. 

Vi transporterar med täckt fordon till krematoriet där hästen bränns direkt alternativt lagras i kyl till nästa dag. Förbränningen sker i en anläggning godkänd av jordbruksverket för ändamålet.

Om djurägaren så önskar återlämnas askan.

 

Avlivning

Om avlivningen är planerad kan du själv välja platsen. Hemma brukar vara praktiskt och det bästa för hästen. Välj en plats där ingen kan skada sig på tex vassa föremål. Det ska gå att köra dit med bil och släp.

Om situationen är akut, till exempel om hästen skadat sig, avlivar vi hästen där den befinner sig.

Det är tungt att assistera med den egna hästen. Det är direkt olämpligt att försöka sig på att hantera djur om man är känslomässigt påverkad. Djuren far illa och skaderisken är stor. Så ta gärna hjälp av någon lämplig person för att hålla hästen och hjälpa till vid avlivningen. 

Att tro att man är skyldig hästen att medverka in i det sista är fel. Är du ledsen eller upprörd kommer hästen att känna av detta och bli svårare att hantera. Du själv far illa känslomässigt och i värsta fall kan folk eller djur skadas.

Metod för avlivning

Bedövning med bultpistol och sen injektion med avlivningsvätska. Eventuellt med lugnande medel 10 min innan.

Hästen skjuts med kula eller bultpistol i huvudet vilket ger en omedelbar medvetslöshet. Den vaknar inte efter detta men för att vara säker på att hästen verkligen dör ger vi en injektion av avlivningsvätska i blodet. Detta stoppar omedelbart hjärtat. Vi kontrollerar alltid att hjärtat stannat och djuret är dött.

Denna metod är minst stressande och pålitligast. Den är snabb och effektiv. Den ger inte blodpölar som är tråkiga och ger en ökad smittrisk.

För oss som jobbar kring hästarna ger denna metod en säker arbetsmiljö utan överdrivet farliga mediciner. Risken för att hela processen inte kan utföras när den påbörjats är obefintlig.

Miljömässigt ger denna metod inte utsläpp av potenta mediciner eller blod till naturen.

Vi kan även använda andra metoder.

 

Kontakta oss