Omhändertagandet av hästkroppen

Efter avlivningen måste kroppen tas omhand. De vanligaste sätten är begravning, kremering eller förbränning på storskaliga anläggningar.

Det är mycket viktigt att kroppen tas om hand på ett korrekt sätt. Risken för spridning av smitta eller miljöförstöring är påtaglig.

Lagstiftningen har därför ställt krav på omhändertagandet. 

Kremering eller förbränning hos oss

Hästen transporteras efter avlivning till vår förbränningsanläggning i Örebro. Här förbränns hästen direkt eller förvaras i kyl till nästa dag.

Hästen förbränns hel i en speciell panna importerad från Storbritannien. Djuret hanteras enskilt hela vägen.

Om önskemål om separatkremering med återtag av askan fins rengörs ugnen innan och efter kremeringen så endast aska från din häst blir kvar.

Energiåtervinning av värmen sker till intilliggande lokaler. 

Kraven på anläggningen är strikta för att en fullständig förbränning ska fås utan utsläpp från skorsten och i askan. 

Efter varje förbränning töms all aska ur och läggs i täckta separata märkta behållare. Förbränningen tar mellan 6 och 10 timmar.

Askan

Askan förpackas och hanteras efter överenskommelse med djurägaren.

Askan är ofarlig och kan spridas ut eller begravas på egna marker, minneslund eller efter överenskommelse med markägare. Inget tillstånd behövs för detta. Många sprider ut askan över hästens beteshagar. Askan innehåller endast mineraler(58% kalcium, 28% fosfor, 6% natrium och 1% magnesium). Tungmetaller finns där knappast alls.  Från en normalstor häst blir det 20-25 kg.

ViVet AB kan även efter överenskommelse ta hand om askan efteråt.

 

Kontakta oss